Etický kodex MoveTo Delivery

  1. Kurýr se chová čestně, slušně a transparentně při komunikaci
  2. Kurýr je profesionální a má respekt k zásilkám, zákazníkům, kolegům i obchodním partnerům
  3. Kurýr má za každých okolností čisté oblečení a profesionální vzhled
  4. Kurýr vždy zachází opatrně s jakoukoliv zásilkou, aby nedošlo k jejímu poškození
  5. Kurýr dodržuje ochranu osobních údajů, nesdílí je a se zákazníky nenavazuje jinou komunikaci než ohledně doručení zásilky.
  6. Kurýr vždy dodržuje etické obchodní praktiky a příslušné zákony
  7. Kurýr vždy jezdí v souladu s dopravními předpisy a dbá na ekologičnost přepravy
  8. Kurýr zákazníkovi vždy poskytne informace o stavu zásilky a doručí ji na sjednané místo
  9. Kurýr zákazníka vždy pozdraví, popřeje pěkný den a rozloučí se a poděkuje za případné spropitné.
  10. Kurýr vždy při kontaktu se zákazníkem působí mile a zásilku předá s úsměvem na tváři.