Etický kódex MoveTo Delivery

  1. Kuriér sa pri komunikácii správa čestne, slušne a transparentne.
  2. Kuriér je profesionálny a má rešpekt voči zásielkám, zákazníkom, kolegom aj obchodným partnerom.
  3. Kuriér má za každých okolností čisté oblečenie a profesionálny vzhľad.
  4. Kuriér vždy s akoukoľvek zásielkou zaobchádza opatrne, aby nedošlo k jej poškodeniu.
  5. Kuriér dodržiava ochranu osobných údajov, nezdieľa ich a so zákazníkmi nenadväzuje inú komunikáciu než takú, ktorá sa týka doručenia zásielky.
  6. Kuriér vždy dodržiava etické obchodné praktiky a príslušné zákony.
  7. Kuriér vždy jazdí v súlade s dopravnými predpismi a dbá o ekologickosť prepravy.
  8. Kuriér zákazníkovi vždy poskytne informácie o stave zásielky a doručí ju na dohodnuté miesto.
  9. Kuriér zákazníka vždy pozdraví, zaželá pekný deň, rozlúči sa a poďakuje za prípadný tringelt.
  10. Kuriér vždy pri kontakte so zákazníkom pôsobí milo a zásielku odovzdá s úsmevom na tvári.